PDF24 Creator

8.0.2

สร้างและแก้ไขเอกสาร PDF ด้วยพรินเตอร์จำลอง

25.7k

ให้คะแนนแอป

PDF24 Creator เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ PDF โดยจะมี 2 ตัวเลือกให้เลือกคือ เปิดเอกสารใดก็ได้ที่คุณต้องการจะบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือใช้พรินเตอร์จำลองเพื่อแปลงเอกสารของคุณให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ก่อนที่จะสั่งพิมพ์

พรินเตอร์จำลองใน PDF24 Creator จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีตัวเลือกสั่งพิมพ์ เช่น Microsoft Word, OpenOffice และอื่น ๆ เพื่อสร้างไฟล์ PDF คุณเพียงแค่สั่งพิมพ์เอกสารเท่านั้นเอง เอกสารนั้นจะถูกเปิดขึ้นมาในวิซาร์ดของ PDF24 Creator ดังนั้นคุณจึงสามารถบันทึกหรือเรียกดูไฟล์นั้นเป็น PDF ได้

การติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ก็ง่ายมาก เพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ 2-3 ขั้นตอนเท่านั้นเองและคุณก็จะมีแอปพลิเคชันนี้ไว้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการจะพิมพ์เอกสาร เลือกพรินเตอร์จำลองของ PDF24 ได้เลย แอปพลิเคชันนี้ยังมี PDF24 Editor ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการแก้ไขไฟล์ PDF ของคุณและถ่ายภาพหน้าจอเพื่อสร้างเอกสาร PDF ได้ด้วย
Uptodown X